İTAAT EDENLERE ALLAH’IN MÜJDESİ

İtaat, insanın Allah'a iman ettiğinin ve O'na kul olmayı kabul ettiğinin en açık göstergesidir. İnsanı ebedi kurtuluşa kavuşturacak olan da ancak itaattir. Çünkü, "ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'a ve Resulü'ne icabet edin" hükmüne göre, Resul ya da Emir, müminleri kendilerine "hayat verecek", kendilerini kurtaracak şeylere çağırmaktadırlar. (Enfal Suresi, 24) Bir başka ayet, Resul'ün müminleri kurtuluşa, özgürlüğe, ferahlığa çağırdığını ve ancak kötülükten alıkoyduğunu haber vermektedir:

Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyiliği) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler bunlardır. (Araf Suresi, 157)

C:\Users\kişi\Desktop\My Pictures\PHTSHP-MANZARA\ahirett.jpg


Tüm buraya kadar aktardığımız ayetlerden, itaatin insanın Allah’ın yolunda ilerleyebilmesi ve mücadele edebilmesi için son derece önemli bir ‘ihtiyaç’ olduğu anlaşılmaktadır. Ahirette en adaletli hükmü verecek olan da Rabbimiz'dir. Allah'ın sonsuz adalet sahibi olduğu ayetlerde şöyle haber verilmektedir:

Her ümmetin bir resulü vardır. Onlara resulleri geldiği zaman, aralarında adaletle hüküm verilir ve onlar zulme uğratılmazlar. (Yûnus Suresi, 47)

Her insan-grubunu imamlarıyla çağıracağımız gün, artık kimin kitabı sağ eline verilirse, onlar kitaplarını okuyacaklar ve onlar, bir 'hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar' bile haksızlığa uğratılmazlar.  (İsra Suresi, 71)

Yüce Allah, Kendisine ve elçisine itaat eden müminlere Kuran’da çok önemli bir müjde vermektedir. Onları cennette  peygamberleri, elçileri ve tüm salih kullarıyla aynı yurda yerleştireceği müjdesini;

Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular (ve doğrulayanlar), şehidler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar? (Nisa Suresi, 69)

 

C:\Users\kişi\Desktop\56769e2b3kmecs1.gif